HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 06503 721 097
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 06503 721 097
Hotline: 0348 557 879

Máy chà sàn Viper

Máy chà sàn Viper
Công suất: 1500W
Đường kình làm việc 17"
Máy chà sàn đa năng hiệu Viper

Sản phẩm cùng nhóm

Công suất: 1000W
Đường kình làm việc 17"
Máy chà sàn đa năng hiệu Numatic

Máy chà sàn đơn HFM-1015

Công suất: 1500W
Đường kình làm việc 17"
Máy chà sàn đa năng hiệu Viper

Máy chà sàn Viper

Đường kình làm việc 17"
Máy chà sàn đa năng hiệu Teklife

Máy chà sàn đơn Teklife

Sản phẩm mới