HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 06503 721 097
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 06503 721 097
Hotline: 0348 557 879

Máy giặt thảm phun hút CT 470

Máy giặt thảm phun hút CT 470
Máy giặt thảm Numatic
Công suất hút 1200W
Dung tích thùng 27 lít

Sản phẩm cùng nhóm

Máy giặt thảm Numatic
Công suất hút 1200W
Dung tích thùng 27 lít

Máy giặt thảm phun hút CT 470

Máy giặt thảm Viper
Công suất hút 2000W
Dung tích thùng 75 lít

Máy giặt thảm phun hút CAR-275-EU

Sản phẩm mới