HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 06503 721 097
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 06503 721 097
Hotline: 0971 499 588

Thùng phuy nhựa 220l

Thùng phuy nhựa 220 lít
Đường kính (Ø): 5800
Cao (H): 9300
Thùng phuy c
ó đai sắt
Nguyên liệu: HDPE
Màu sắc: Xanh lam

Sản phẩm cùng nhóm

Đường kính (Ø): 5800
Cao (H): 9300
Thùng phuy c
ó đai sắt
Nguyên liệu: HDPE
Màu sắc: Xanh lam

Thùng phuy nhựa 220 lít

Đường kính (Ø): 5740
Cao (H): 8900
Nguyên liệu: HDPE
Màu sắc: Xanh lam

Thùng phuy nhựa 220 lít

Đường kính (Ø): 460
Cao (H): 760
Nguyên liệu: HDPE
Màu sắc: Xanh lam

Thùng phuy nhựa 100 lít

Sản phẩm mới