HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 06503 721 097
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 06503 721 097
Hotline: 0348 557 879
Sản phẩm > Máy làm vệ sinh > Máy hút bụi

Máy hút bụi

Dung tích: 10 lít
Trong lượng: 8kg
Máy hút bụi không ôn Viper

Máy hút bụi nhỏ DUS-10

Công suất: 1000W
Dung tích: 15 lít
Máy hút bụi không ôn Viper

Máy hút bụi nhỏ ECO15-EU

Công suất: 1200/660W
Dung tích: 8 lít
Trong lượng: 5.9kg

Máy hút bụi nhỏ PSP-180A

Công suất: 1000W
Dung tích: 35 lít
Trong lượng: 10kg
Máy hút bụi không ôn Viper

Máy hút bụi công nghiệp LSU135P-EU

Công suất: 2200W
Dung tích: 75 lít
Trong lượng: 25kg
Máy hút bụi ướt Viper

Máy hút bụi công nghiệp LSU275P-EU

Máy hút bụi 15 lít
Máy hút bụi 60 lít
​Máy hút bụi 70 lít
​Máy hút bụi 80 lít
Máy hút bụi 90 lít

Máy hút bụi nước

Công suất: 2400W
Dung tích: 40 lít
Trong lượng: 10kg
Máy hút bụi nước Numatic 

Máy hút bụi công nghiệp WVD900-2

Sản phẩm mới