HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 06503 721 097
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 06503 721 097
Hotline: 0348 557 879
Sản phẩm > Thùng rác > Thùng rác công cộng

Thùng rác công cộng

Dài (L): 480
Rộng (W): 420
Cao (H): 600
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 60 lít
Màu sắc: Xanh

Thùng rác công cộng 60 lít

Dài (L): 480
Rộng (W): 420
Cao (H): 600
Chất liệu: HDPE

Dung tích: 60 lít
Màu sắc: xanh

Thùng rác công cộng 60 lít 4 bánh xe

Dài (L): 550
Rộng (W): 420
Cao (H): 900
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 90 lít
Màu sắc: cam

Thùng rác công cộng 90 lít nắp kín

Dài (L): 550
Rộng (W): 420
Cao (H): 900
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 90 lít
Màu sắc: cam, xanh

Thùng rác công cộng 90 lít nắp kín 4 bánh xe

Dài (L): 550
Rộng (W): 420
Cao (H): 900
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 90 lít
Màu sắc: cam

 

Thùng rác công cộng 90 lít nắp hở

Dài (L): 580
Rộng (W): 470
Cao (H): 930
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 120L
Màu sắc: Xanh, đỏ, vàng

Thùng rác công cộng 120 lít

Dài (L): 630
Rộng (W): 480
Cao (H): 950
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 150 lít
Màu sắc: xanh, cam

Thùng rác công cộng 150 lít nắp hở

Dài (L): 730
Rộng (W): 570

Cao(H): 1060
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 240L
Màu sắc: Xanh, đỏ, vàng

Thùng rác công cộng 240 lít

Dài (L): 730
Rộng (W): 580
Cao (H): 1100
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 240 lít
Màu sắc: xanh

Thùng rác công cộng 240 lít nắp hở

Dài (L): 1285
Rộng (W): 775

Cao(H): 1300
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 660L
Màu sắc: Xanh

 

Thùng rác công cộng 660 lít

Dài (L): 1370
Rộng (W): 1075

Cao(H): 1330
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 1000L
Màu sắc: Xanh

Thùng rác công cộng 1000 lít

Sản phẩm mới