HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 06503 721 097
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 06503 721 097
Hotline: 0348 557 879

Thùng rác đá GPX-7B

Thùng rác đá GPX-7B
Dài (L): 250
Rộng (W): 250
Cao (H): 675
Khung thép ốp đá granit, Ruột thùng bằng tôn

Sản phẩm cùng nhóm

Dài (L): 300
Rộng (W): 300
Cao (H): 650
Khung thép ốp đá granit, Ruột thùng bằng tôn
Thùng rác đá có gạt tàn

Thùng rác đá A11

Dài (L): 250
Rộng (W): 250
Cao (H): 675
Khung thép ốp đá granit, Ruột thùng bằng tôn

Thùng rác đá GPX-7B

Sản phẩm mới