HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 06503 721 097
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 06503 721 097
Hotline: 0348 557 879
Sản phẩm > Thùng rác > Thùng rác văn phòng

Thùng rác văn phòng

Dài (L): 255
Rộng (W): 215
Cao (H): 390
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 10L

Thùng rác văn phòng 10 lít

Dài (L): 345
Rộng (W): 340
Cao (H): 440
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 20L

Thùng rác văn phòng 20 lít

Dài (L): 310
Rộng (W): 250
Cao (H): 529
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 23L

Thùng rác văn phòng 23 lít

Dài (L): 412
Rộng (W): 394
Cao (H): 422
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 30L

Thùng rác văn phòng 30 lít

Dài (L): 418
Rộng (W): 315
Cao (H): 630
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 42L

Thùng rác văn phòng 42 lít

Dài (L): 410
Rộng (W): 394
Cao (H): 584
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 45L

Thùng rác văn phòng 45 lít

Dài (L): 476
Rộng (W): 328
Cao (H): 752
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 58L

Thùng rác văn phòng 58 lít

Dài (L): 480
Rộng (W): 420
Cao (H): 600
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 60L

Thùng rác văn phòng 60 lít

Dài (L): 480
Rộng (W): 416
Cao (H): 651
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 67L

Thùng rác văn phòng 67 lít

Dài (L): 504
Rộng (W): 412
Cao (H): 673
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 68L

Thùng rác văn phòng 68 lít

Dài (L): 480
Rộng (W): 416
Cao (H): 826
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 87L

Thùng rác văn phòng 87 lít

Dài (L): 485
Rộng (W): 485
Cao (H): 870
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 100L

thùng rác văn phòng 100 lít

Sản phẩm mới