HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 06503 721 097
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 06503 721 097
Hotline: 0348 557 879
Sản phẩm > Thùng rác > Thùng rác y tế

Thùng rác y tế

Dài (L): 270
Rộng (W): 260
Cao (H): 240
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 15L
Màu sắc: Đen

Xem thêm thùng rác y tế

Thùng rác y tế 15 lít

Dài (L): 270
Rộng (W): 260
Cao (H): 240
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 15L
Màu sắc: Vàng

Xem thêm thùng rác y tế

Thùng rác y tế 15 lít

Dài (L): 650
Rộng (W): 380
Cao (H): 660
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 25L
Màu sắc: Vàng

Xem thêm thùng rác y tế

Thùng rác y tế 25 lít

Dài (L): 480
Rộng (W): 470
Cao (H): 950
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 120L
Màu sắc: Đen

Xem thêm thùng rác y tế

Thùng rác y tế 120 lít

Dài (L): 480
Rộng (W): 470
Cao (H): 950
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 120L
Màu sắc: Vàng

Xem thêm thùng rác y tế

Thùng rác y tế 120 lít

Dài (L): 750
Rộng (W): 590
Cao (H): 100
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 240L
Màu sắc: Đen

Xem thêm thùng rác y tế

Thùng rác y tế 240 lít

Dài (L): 750
Rộng (W): 590
Cao (H): 100
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 240L
Màu sắc: Vàng

Xem thêm thùng rác y tế

Thùng rác y tế 240L

Dài (L): 1180
Rộng (W): 770
Cao (H): 1340
Chất liệu: HDPE
Dung tích: 660L
Màu sắc: Vàng

Xem thêm thùng rác y tế

Thùng rác y tế 660 lít

Sản phẩm mới