HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 06503 721 097
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 06503 721 097
Hotline: 0348 557 879

Xe vệ sinh TM-2815

Xe vệ sinh TM-2815
Xe vệ sinh 2 xô Numatic
Dung tích: Xô đựng nước sạch 28L, Xô đựng nước dơ 15L

Sản phẩm cùng nhóm

Xe vệ sinh 2 xô Numatic
Dung tích: Xô đựng nước sạch 28L, Xô đựng nước dơ 15L

Xe vệ sinh TM-2815

Dài (L): 800
Rộng (W): 440
Cao (H): 520
Dung tích: 35L
Xe vệ sinh lau sàn đa năng

Xe vệ sinh đa năng

Dài (L): 400
Rộng (W): 270
Cao (H): 340
Dung tích: 60L
Xe vắt nước lau sàn 2 xô

Xe vệ sinh 2 xô

Dài (L): 1140
Rộng (W): 510
Cao (H): 980
Xe vệ sinh chất liệu nhựa

Xe làm vệ sinh

Dài (L): 550
Rộng (W): 390
Cao (H): 910
Dung tích: 36L
Xe vắt nước lau sàn 1 xô

Xe làm vệ sinh 1 xô

Dài (L): 1400
Rộng (W): 500
Cao (H): 1180
Xe làm phòng bằng inox

Xe làm phòng E23-A

Dài (L): 830
Rộng (W): 500
Cao (H): 1180
Xe làm phòng khung thép sơn tĩnh điện

Xe làm phòng E21-I

Xe đẩy đồ dơ 1 ngăn
Xe đẩy đồ dơ 2 ngăn
Chất liệu: Khung thép vải dù

Xe đẩy đồ dơ Numatic

Dài (L): 1240
Rộng (W): 730
Cao (H): 830
Xe đẩy giặt ủi khung thép, thùng nhựa

Xe đẩy giặt là

Sản phẩm mới